بینایی سنجی نونهالان قرآنکده نور موعود(عج)

به گزارش خبرگزاری قرآنکده نور موعود(عج)، در روز سه شنبه مورخ 99/10/16، نونهالان قرآنی در محل  قرآنکده مرکزی توسط دستگاه بینایی سنجی مورد سنجش قرار گرفته و کارت سلامت بینایی دریافت کردند.

شایان ذکر است که نونهالان قرآنکده نور موعود(عج) هر ساله همگام با پیشرفت تحصیلی خود، از نظر سلامت بینایی وشنوایی نیز مورد سنجش قرار می گیرند .

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار