کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: معلم القرآن بتول اسدی از قرآنکده حضرت خدیجه سلام الله علیها، موضوع: اسرار عبادت فصل۵ و۶ مسواک و وضو

بسم الله الرحمن الرحیم

اسرار عبادت فصل۵ و۶ مسواک و وضو

مسواک کردن امری ظاهری و در راستای اصلاح جسم است،همانطورکه با مسواک کردن آلودگی های دندانش پاک میشود آلودگی هایی که در اثر گناهان در قلبش به وجود آمده به وسیله تضرع وخشوع و شب زنده داری وطلب مغفرت در شبانگاهان زایل می گردد وظاهر وباطن رااز کدورت ومخالفت وارتکاب محرمات پاک میکند، هنگامی که مومن با آن چوب لطیف مسواک می کند و آن چوب نرم را بر آن ماده سفت می کشد تغییری که در اثر خوردن غذا در آن ایجاد شده زائل می شود وشفافیت خود را باز می نماید.
خداوند قلب انسان را پاک وصاف آفریده وغذایش را فکر ویاد وترس از خودمقرر کرده وهنگامی که قلب با غفلت از یاد او کدر می شود باید آن را با سنگ توجه صیقل داد با آب انابه شستشو کرد تا حالت اولیه وشفاف سابقش را باز یابد.
در شرع مقدس اسلام آنچه انسان را از حالت طهارت خارج می کند دوقسم است:۱. نجاست های ظاهری (خبث) ،۲. نجاست های باطنی (حدث)
پیامبر اکرم صل الله علیه وآله فرمودند:هرکس وضو بگیرد و نام خدا رابیاورد تمام بدنش طاهر میشود و وضوی روی وضو، کفاره گناهان بین دو وضو است وهرکس در حال وضو نام خدارا به زبان نیاورد فقط اعضای وضویش پاک میشود.
قلب، رئیس اعضاست همانطور که اعضای ظاهری طاهر میشودباید قلب هم طاهر شود،بنابراین کسی که برای عبادت خدای تعالی، توجه به او واعراض از دنیا وضو میگیرد باید بداند که برای توجه به آخرت باید دل از دنیا بریده و دست از متاعش بشوید.
ودستور داده اند که صورت و دودست راشسته وسر وروی دو پا را مسح کنیم
دستور شستن صورت به این خاطر است که توجه و روی آوردن به خدا با صورت باطنی به واسطه همین صورت انجام میشود و اکثر حواس ظاهری که باعث وانگیزه و دلبستگی به دنیا هستند،در محوطه صورتند پس دستور به شستن آن دادند تا با صورت خالی از کثافات به خدا روی آورند،سپس دستور به شستن دست داده چون اکثر برخوردهای انسان با امور پست دنیوی و به وسیله دست انجام میشود بعد دستور به مسح سر داده،زیراقوه متفکره انسان که قصد حرکت به طرف امور دنیوی دارد در سرقرار دارد.
ودر آخر دستور بر مسح پا داده زیرا به وسیله پاهاست که انسان به مقاصد دنیایی خود میرسد.
پس در صفا و رقت وپاکیزگی وبرکت آب بنگر که چگونه با همه چیز ممزوج می‌شود ودر همه چیز وجود دارد و آن را در اعضایی که خدا دستور داده استعمال کن و واجب و مستحبش را بجا آور که در هر کدام از این امور فوائد بسیار نهفته که اگر به صورت شایسته انجام دهی چشمه های فوائدش به سوی تو جاری خواهد شد،پس همانطور که آب به راحتی باهمه اشیاء ممزوج میشود با خلق خدا معاشرت کن و با هرچیز همانطور که شایستگی اش را دارد برخورد کن.

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار