و اینک در آخرین گلشن از طرح قرآنی شهید سلیمانی در سال 1400-1401، ارسنجان شاهد ورود گروه گروه متقاضیان از شهرستان های دور و نزدیک استان به قرآنکده نور موعود (عج) است.

قرآن که تجلی گاه خدای رحمان است، ترنمی است ملکوتی که جان عاشقان را به خود جذب نموده، با آب حیات قلبشان را تطهیر و و با نغمه های حقیقت، فطرت آنان را به رقص های شکوفایی شکفته می سازد.
و این همان جذبه هاست که عاشقانی را از اقصاء نقاط میهن عزیزمان به طرح قرآنی شهید سلیمانی در قرآنکده نور موعود ارواحنا له الفداء جذب نمود، تا جانشان را در دریای معارف قرآن مروارید کرده و برای مسؤولیت عظیم معلم القرآنی مهیا سازد.
و اینک در آخرین گلشن از این طرح نورانی، این عاشقان با قلبی منور به انوار معارف، به سوی ارسنجان شتافتند تا در آزمون نهایی به صورت حضوری حضور به هم رسانند.
با توجه به اینکه این طرح، طرح تربیت معلم القرآن است، عناوین دروسی که در طول سه ترم به متقاضیان تدریس شد از این قرار است: بنیان معلم القرآن، آموزش های مهدالرضا ویژه مربی گری مهد و پیش دبستانی، تجوید تخصصی، روخوانی و روان خوانی، علم اخلاق، انسان شناسی، توحید ربوبی در عملیات تربیتی، تفسیر، صوت و لحن
گفتنی است که جشنواره تجلیل از این عاشقان که در کسوت معلم القرآنی درآمدند روز چهارشنبه هشتم تیرماه 1401 در آستان مقدس احمد بن موسی علیهما السلام برگزار خواهد شد.

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار