درخواست ها و بازخواست های مدیر قرآنکده نور موعود (عج) از نماینده مجلس شورای اسلامی جناب مهندس رشیدی

به گزارش روابط عمومی قرآنکده نور موعود (عج)، صبح روز یکشنبه 1400/04/20، مدیر قرآنکده نور موعود (عج) با نماینده ارسنجان، سعادت شهر و مرودشت در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
جناب آقای سعید حسن شاهی در این دیدار، بازخواست ها و درخواست هایی را از جناب نماینده مطرح نمود.
این حافظ کل قرآن، در ضمن بازخواست های خود، بحث کاهش بودجه های قرآنی در سالیان اخیر و ازکارافتادن بیمه فعالان قرآنی را مطرح نمود و از نماینده خواست تا  رویکرد مجلس جدید را در این یک سال و اندی شرح نماید. 
مدیر قرآنکده نور موعود (عج) با بیان اینکه تاکنون از بودجه های قرآنی هیچ چیز عاید فعالیت های قرآنی قرآنکده و دیگر مؤسسات نشده، از نماینده درخواست نمود تا در حوزه شهرستانی خود این مهم را پیگیری نماید.
همچنین ایشان با شرح طرح قرآنی شهید سلیمانی و ارائه مکتوب این طرح به نماینده، از ایشان خواست تا در زمینه تحقق این طرح و ایجاد بستری مستحکم و تخصصی به جهت فعالیت های قرآنی در مناطق محروم، قدمی را به صورت عملی بردارد.
جناب مهندس رشیدی نیز با استقبال از این طرح در همان جلسه دستورالعملی را برای به بار نشستن مرحله اول این طرح تنظیم نمود.
«والأمر لله»

 

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار