کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز سعیده همتی از قرآنکده مرکزی نور موعود (عج) موضوع: قطره ای از اسرار سجده در برابر حضرت معبود

موضوع این جلسه، بیان قطره ای از اسرار نماز در برابر حضرت معبود است.
هدف از سجده نزدیکی به خدا است این که پیشانی را بر خاک  می گذاریم نشانه تواضع و فروتنی است اصل ما از خاک است و الان سجده جلوه ای از آن است.
 وقتی عظمت خدا را در قلبمان احساس کردیم بهترین ذکر این است : سبحان  ربی الاعلی و بحمده،  گفته شده در نماز فرادی چون بر خلاف جماعت کسی  منتظر نیست و وقت است  تا می توانی اذکار رکوع و سجود را تکرار کنید  راوی می گوید: رسول الله  ۶۹ مرتبه  ذکر رکوع و سجود را تکرار میکرد ، این باعث می شود که قلبت رقیق شود  و درونت را تطهیر کند.
 وقتی از سجده اول سر  برمیداریم در حالی که تکبیر الله اکبر می گوییم یعنی خدا بزرگتر از آن است که وصف شود  بعد از آن ذکر استغفار بگو توبه و  استغفار یعنی بازگشت به سوی عالم جهانیان و بعد از آن سجده دوم است که  برای تشدید تواضع بوده .
 مرحوم شیخ صدوق از امیرالمومنین سوال می کند و می گوید چرا دو سجده و یک رکوع در نماز داریم می فرمایند: سجده اول یعنی خدایا تو ما را از خاک  خلق کردی و ما دوباره سر از خاک  بیرون می آوریم ،سجده دوم یعنی خدایا  
ما از این خاکیم که ما را  از آن خلق کردی و دوباره به همین خاک برمیگردیم باید همانطور که جسم در  حال سجده است روح و قلب  هم  در حال سجده باشد باید با قلب و دل سجده  کنیم و آثار تواضع در دل و قلب  مشخص باشد پس کسی که در برابر خدا متواضع است باید بداند که از خاک آفریده شده که لگد کوب مردم است  و  از نطفه ای ناچیز که مورد نفرت و نجس و بد بو است.
 نکته دیگر اینکه کسی که سجده میکند  باید بداند این سجده باید موجب  تقرب به خداوند شود نمیشود که همزمان هم  به خدا هم به غیر خدا  تقرب بجوییم ،   
مثال اینکه همانطور که در حال سجده همه جهان از نظرمان  پنهان می شود در قلبمان باید هم این اتفاق بیفتد و همه  فکرمان در اختیار خدا قرار دهیم  
در روایات از رسول اکرم فرمودند :که  خداوند فرموده که هرگاه بر قلب بنده  ای اطلاع پیدا کنم بدانم که او دوست  دارد که مخلصانه برای رضایت من عبادت کند خودم  (خدا) سرپرستی او را  بر عهده می گیرم از خدا بخواهیم که به  ما عبادت خالصانه و حضور قلب عطا  کند ،هرکس در نماز به غیر خدا مشغول شود خود را مسخره کرده و نام خودش را در دیوان زیانکاران ثبت کرده است .
 

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار