«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ (توبه، 111) خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ »

 

کاربر عزیز شما می توانید، سهام دار فعالیت های قرآنی شده و مال و جانتان را به خدا بفروشید و بهشت جاویدان را پاداش بگیرید و بدین وسیله بهترین باقیات الصالحات را برای خود رقم زده و صدقه جاریه ای را از نوع نور قرآن و عترت که کامل ترین نور ها و ثواب هاست برای خود پیش بفرستید.

 

امید آنکه با شراکت در تعلیم و تعلم قرآن کریم، لبخندی را بر لب حضرت موعود بنشانید.