«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ (توبه، 111) خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ »

 

کاربر عزیز شما می توانید، سهام دار فعالیت های قرآنی شده و مال و جانتان را به خدا بفروشید و بهشت جاویدان را پاداش بگیرید و بدین وسیله بهترین باقیات الصالحات را برای خود رقم زده و صدقه جاریه ای را از نوع نور قرآن و عترت که کامل ترین نور ها و ثواب هاست برای خود پیش بفرستید.

 

امید آنکه با شراکت در تعلیم و تعلم قرآن کریم، لبخندی را بر لب حضرت موعود بنشانید.

*کسانی که گزینه خمس را انتخاب می نمایند، توجه داشته باشند که بایستی ابتدا با دفتر مرجع تقلید خود صحبت نموده و اگر اجازه یک سوم از وجه، جهت مصارف فی سبیل الله (تعلیم و تعلم و فعالیت های قرآنی) را کسب نمودند، می توانند از طریق این صفحه آن یک سوم را پرداخت نمایند، گفتنی است که آیت الله العظمی مکارم شیرازی این اجازه را صادر نموده اند.