حدیث روز

 

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم:
«من تعلم فی شبابه کان بمنزلة الرسم فی الحجر; 
هر کس در جوانی دانش بیاموزد، [از نظر پایداری] چون نقش روی سنگ است .»

قرآنکده نور موعود (عج)

نام کامل قرآنکده نور موعود (عج)، مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت گلشن نور موعود (عج) است، که در استناد گلشن به نور موعود نیز، لطایفی نهفته شده که بر صاحبان بینش، پوشیده نیست.