حدیث روز

 

حضرت آیت الله جوادی آملی:

قلب انسان محلی برای ادراکات روحانی و معنوی است که آدمی را برای کسب  و نیل به کمال و هدف خلقت یاری می رساند. اربعین کلیمی از اول ذیقعده تا دهم ذیحجّه بود. این چهل شبانه روز وجود مبارک موسای کلیم در طور مهمان خدا بود؛نه خوابی داشت نه غذایی ونه استراحتی. اربعین گیری از بهترین راههای دریافت فیوضات است که فرمودند: “مَن أخلص لله أربعین صباحا تنفجر ینابیع الحکمه مِن قلبه علی لسانه” 

 

قرآنکده نور موعود (عج)

نام کامل قرآنکده نور موعود (عج)، مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت گلشن نور موعود (عج) است، که در استناد گلشن به نور موعود نیز، لطایفی نهفته شده که بر صاحبان بینش، پوشیده نیست.