بسم الله الرحمن الرحیم

 

قرآنکده نور موعود (عج)

ذات اقدس الهی در کتاب عزیزش، خود را نور معرفی کرده: «الله نور السماوات و الارض) و از نور محض، نور ساتع و نازل می گردد، بدین جهت است که قرآنی که حبل الله المتین است، نوریست که که به صوی عالم ما نازل گردیده: «انزلنا الیکم نور مبینا» و طبق فراز پر از راز زیارت جامعه کبیره، ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام نیز نور هستند: «انتم نور» و شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چرا نام قرآنکده، نور گشته و نام شریف حضرت موعود ارواحنا له الفداء، نور علی نور آن قرار گرفته است.

البته نام کامل قرآنکده نور موعود (عج)، مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت گلشن نور موعود (عج) است، که در استناد گلشن به نور موعود نیز، لطایفی نهفته شده که بر صاحبان بینش، پوشیده نیست.

بنابراین آستان مقدس و نورانی قرآن و عترت، گلشن و بهشتی هستند از جنس نور، که ندایشان، رهایی جهانیان است، از تاریکی های حاکم بر جهان و تعلق یافتن به عالم نور.

اصولا قرآن، کتابیست زندگی بخش که برای زنده ها نازل شده «لینذر من کان حی» و این کتاب عزیز همان است که به انسان، زیبایی های عالم درون و بیرون انسان را می شناساند، تا از زندگی خود بیشترین لذت را برده و به کم ها قانع نگردند.

این بود نمایی کلی از جنس قرآنکده، تا قرآن آموزان بدانند که به کجا پا می نهند و قرار است به کجا پر کشند.