کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز فاطمه اسماعیلی از قرآنکده امام صادق علیه السلام موضوع: آداب و لطایف ترتیل قرآن

🌻بسم الله الرحمن الرحیم 🌻
✅⬅️اولین دستور خداوند 《ورتل قرآن ترتیلا سوره مزمل آیه ۴》است .
✅⬅️دومین مطلب در سوره حشرآیه ۲۱ بیان شده که باید دل هایمان در هنگام تلاوت خاشع شود و نباید مثل مثال سوره بقره آیه ۷۴ دل هایمان از سنگ نیز سخت تر شود.
🔸رسول اکرم می‌فرماید:قرآن بخوانید و اگر نمی‌توانید گریه کنید خودتان رو به حالت گریه بزنید.
🔸امام صادق در کتاب مصباح الشعریه می‌فرماید:کسی که قرآن بخواند و برای آن خضوع نکند و روحش پرواز نکند و خوف در آن ریشه نزد عظمت خدا را ناچیز شمرده است .
✅بنابرین قاری قرآن برای تلاوت قرآن به سه چیز نیاز دارد:⬅️
1️⃣قلب خاشع
2️⃣بدن فارق
3️⃣محل خلوت
🔸اگر ما لذت عبادت خدا را بچشیم هیچ کس و هیچ چیزی جلودار ما در عبادت خداوند نیست
✅قرآن در سوره فصلت آیه ۴۲ خود را این گونه توصیف می‌کند:این قرآن کتاب عزیز و کریمی است که باطل از هیچ سویی نه از روبه رو نه از پشت سر به آن راه ندارد و آن فرستاده خدای حکیم و ستوده است
🔸پس هنگامی که قرآن می‌خوانی آن را ترتیل بخوان و هنگامی که به وعده های آن میرسی صبر و تامل کن و در مثال ها و اندرز های آن تفکر کن

✅سید شبر از ابو حامد نقل می‌کند که کسی که می‌خواهد قرآن بخواند شایسته است ده امور را در خود دارا باشد:
1️⃣فهم عظمت و برتری کلام(باید درک کنیم که جنس کلمات خدا با جنس کلمات بندگان خدا فرق دارد و باید به درک و فهم این مطلب برسیم که خداوند کلمات قرآن را از عرش جلال به درجه فهم خلائق رتبه بندی کرده)
2️⃣بزرگداشت متکلم (خدا)
3️⃣حضور قلب و ترک خیالات
4️⃣تدبر
5️⃣تفهم
6️⃣خالی بودن از موانع فهم
7️⃣تخصیص
8️⃣تاثر
9️⃣ترقی
0️⃣1️⃣ تبری

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار