کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز لیلا دهقانی از قرآنکده حضرت خدیجه سلام الله علیها، موضوع: دعای توجه و استعاذه در نماز

دعای توجه : 
یکی از دعاهایی که خواندن آن قبل از نماز سفارش شده واز متن قران نیز گرفته شده دعای استفتاح(طلب فتح وگشایش است)


به نقل از ابو حامد: اولین فراز از دعای استفتاح: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض
منظور صورت و چهره قلب است که به طرف خالق آسمانها روی میکند
پس بنگر که صورت قلبت به خود نظر میکند یا به سوی خالق آسمانها و زمین پس اگر به طرف خالق آسمانها و زمین که خوشا به سعادت انسان واگر صورت قلبت به سوی خود است پس بدا به حال انسان که دعا خواندن او ظاهریست
و در فرازی دیگر از دعای استفتاح اشاره به( حنیفا"مسلما") دارد وآن به این معناست که شایسته است که تسلیم محض باشیم
ودیگر اینکه شرک دو دسته است
۱- شرک جلی ۲- شرک خفی
۱- شرک جلی: مشرک اشکارا می گوید که خدا شریک دارد
۲-شرک خفی: شرکی که خفی و پنهان است مثل ریا که یکی از مصادیق شرک خفی است.

فصل ۱۱- استعاذه(گفتن اعوذ بالله من الشیطان رجیم) است
به نقل از ابو حامد: هنگامی که میگوییم اعوذ بالله خود یک نوع دشمن شناسیست
و علت ترد شیطان این است که شیطان بر انسان سجده نکرده است
واز راهکارهای در امان بودن از شر شیطان ترک کردن هرانچه شیطان دوست دارد وانجام دادن هرآنچه را که خدا دوست دارد است.
و دیگر چیزی که محبوب خداوند و مغبوض شیطان است(تبعیت از شهوات است) پس برای در امان بودن از شر شیطان میباید به قلعه محکم لاالله الاالله پناه برد.
ودیگردام شیطان این است که تورا در حال نماز به فکر آخرت و نتیجه اعمال می اندازد تا شیرینی عبادت را از تو بگیرد.
و آخرین بحث در استعاذه اینکه
نماز گزاران سه دسته اند: ۱-
اصحاب غفلت: آنان که نماز می خوانند ولی حواسشان جایی دیگر است
۲- اصحاب الیمین: آنان که قلب و زبانشان با هم است
۳- آنان که معانی و کلمات نماز در قلبشان درک و معنا شده بعد بر زبانشان جاری میشود.
 

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار