تثبیت و مرور حفظ :

این طرح، ویژه حافظان قرآن است که نیازمند تثبیت و مرور محفوظات، تحت نظر استاد می باشند. در این طرح علاقه مندان، با شرکت در کلاس ها می توانند، علاوه بر تثبیت و مرور محفوظات، اگر در بخش ترجمه و تجوید و صوت و لحن، در خود نیاز کار بیشتر می بینند، به تکمیل معلومات خود بپردازند.