مفاهیم و فهم ترجمه :

علاقه مندان به یادگیری مفاهیم لغات و ترجمه آیات، می توانند با شرکت در این دوره لغات اکثر قرآن کریم را به همراه یادگیری برخی از قواعد ادبیات عرب که در فهم ترجمه تأثیر دارد فراگرفته و به صورت عملی با ترجمه سوره هایی از قرآن آشنا گردند و در این راه با مسلک های مختلف مترجمان نیز آشنایی پیدا نمایند.