تجوید :

آن چیزی که در کشور عزیز ما جمهوری اسلامی ایران مرسوم است، یادگیری دانش تجوید قرآن کریم در دو سطح است.

علاقه مندان می توانند در این کلاس، به صورت علمی و تخصصی با تجوید سطح1 و 2 و نیز دوره های فراتجویدی آشنا گردند.